Assessoria J. Seró
CONTACTE
ÀREA LABORAL
ÀREA FISCAL
ÀREA JURÍDICA
ÀREA MERCANTIL
ALTRES SERVEIS
Gabinet Tècnic d'Assessors
ÀREA MERCANTIL


• Constitució de Societats
• Modificació d'Estatuts
• Augments i reduccions de Capital
• Canvis d'administradors
• Registre de comptes anuals i llibres comptables
• Compra-venda de participacions/accions
• Dissolució i liquidació de societats