Assessoria J. Seró
CONTACTE
ÀREA LABORAL
ÀREA FISCAL
ÀREA JURÍDICA
ÀREA MERCANTIL
ALTRES SERVEIS
Gabinet Tècnic d'Assessors
ALTRES SERVEIS


• Tramitació de donacions
• Tramitació de successions -herències-
• Sol·licitud de pensió de jubilació
• Invalidesa – Revisió de grau
• Viudetat i orfandat
• Accidents de treball i trànsit
• Treballadors de la llar
• Verificació de càrregues de finques
• Tramitació d'escriptures: Compra-venda d'immobles, cancel·lació d'hipoteques, etc.
• Tramitació d'impostos de transmissions patrimonials
• Separacions i divorcis
• Reclamació de quantitats