Assessoria J. Seró
CONTACTE
ÀREA LABORAL
ÀREA FISCAL
ÀREA JURÍDICA
ÀREA MERCANTIL
ALTRES SERVEIS
Gabinet Tècnic d'Assessors
ÀREA LABORAL


• Tramitació d'altes, baixes i modificacions de treballadors a la Seguretat Social
• Assessorament i gestió de contactes laborals
• Auditories laborals
• Confecció de nòmines
• Confecció d'Assegurances Socials
• Convenis
• Enquadrament de treballadors dins dels diferents règims
• Prevenció de riscos laborals
• Tramitació d'IT i accidents davant l'INNS i mútues d'accidents de treball
• Conciliacions per acomiadament
• Conflictes laborals davant del Jutjat Social
• Expedients de regulació d'ocupació
• Inspeccions de Treball davant de l'autoritat legal