Assessoria J. Seró
CONTACTE
ÀREA LABORAL
ÀREA FISCAL
ÀREA JURÍDICA
ÀREA MERCANTIL
ALTRES SERVEIS
Gabinet Tècnic d'Assessors
ÀREA FISCAL


• Assessoria fiscal per a autònoms
• Assessoria comptable per a societats
• Actes tributaris: rendes, impostos de societats, IVA i IRPF
• Confecció de comptes anuals
• Confecció d'impostos de societats
• Consultories
• Subvencions